Elektronisko izsoļu vietne
Nekustamā īpašuma izsoles: 223
Lietu kopības izsoles: 0
Kustamās mantas izsoles: 32
Nomas tiesību izsoles: 0
  • Meklē
  • Reģistrējies
  • Soli

Atgādinām, ka dalības maksa un izsoles aģenta maksa tiek veikta uz Valsts kases kontu un tiek apstrādāta tikai darba dienās Valsts kases darba laikā un rēķini/pakalpojumi tiek apstiprināti tikai pēc naudas ienākšanas rēķinā norādītajā kontā. Līdz ar to iesakām izsoles aģenta maksu veikt savlaicīgi vismaz 2 darbdienas pirms izsoles beigu datuma.


Tips
Novērtējums
Sākumcena
Izsoles kārta
Izsoles statuss
Izsoles sākums
Izsoles noslēgums
Izsoles rīkotājs
Nekustamie īpašumi € 4 400.00 € 4 400.00 1. Notiek izsole 30.06.2021 30.07.2021
13:00
Mežiņš Raimonds, ZTI
Nekustamie īpašumi € 7 000.00 € 7 000.00 1. Notiek izsole 30.06.2021 30.07.2021
13:00
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
Nekustamie īpašumi € 2 300.00 € 2 300.00 1. Notiek izsole 30.06.2021 30.07.2021
13:00
Ogres novada pašvaldība
Nekustamie īpašumi € 4 600.00 € 4 600.00 2. Notiek izsole 30.06.2021 30.07.2021
13:00
Znotiņš Raivis, MPA
Nekustamie īpašumi € 6 400.00 € 6 400.00 2. Notiek izsole 30.06.2021 30.07.2021
13:00
Znotiņš Raivis, MPA
Nekustamie īpašumi € 3 400.00 € 3 400.00 2. Notiek izsole 30.06.2021 30.07.2021
13:00
Znotiņš Raivis, MPA
Kustamā manta € 29 194.44 € 29 194.44 1. Notiek izsole 01.07.2021 02.08.2021
13:00
Lazdāns Jānis, ZTI
Nekustamie īpašumi € 21 500.00 € 21 500.00 1. Notiek izsole 01.07.2021 02.08.2021
13:00
Kalugina Ivetta, ZTI
Nekustamie īpašumi € 2 000.00 € 2 000.00 1. Notiek izsole 01.07.2021 02.08.2021
13:00
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Nekustamie īpašumi € 19 600.00 € 19 600.00 Atkārtota Notiek izsole 01.07.2021 02.08.2021
13:00
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija