Elektronisko izsoļu vietne
Nekustamā īpašuma izsoles: 250
Lietu kopības izsoles: 0
Kustamās mantas izsoles: 44
Nomas tiesību izsoles: 0
  • Meklē
  • Reģistrējies
  • Soli

Atgādinām, ka dalības maksa un izsoles aģenta maksa tiek veikta uz Valsts kases kontu un tiek apstrādāta tikai darba dienās Valsts kases darba laikā un rēķini/pakalpojumi tiek apstiprināti tikai pēc naudas ienākšanas rēķinā norādītajā kontā. Līdz ar to iesakām izsoles aģenta maksu veikt savlaicīgi vismaz 2 darbdienas pirms izsoles beigu datuma.


Tips
Novērtējums
Sākumcena
Izsoles kārta
Izsoles statuss
Izsoles sākums
Izsoles noslēgums
Izsoles rīkotājs
Nekustamie īpašumi € 24 200.00 € 24 200.00 Atkārtota Notiek izsole 24.08.2021 23.09.2021
13:00
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Nekustamie īpašumi € 105 000.00 € 105 000.00 1. Notiek izsole 24.08.2021 23.09.2021
13:00
Freimanis Valdis, MPA
Kustamā manta € 77 400.00 € 77 400.00 1. Notiek izsole 24.08.2021 23.09.2021
13:00
Aqua Riga,SIA
Nekustamie īpašumi € 14 000.00 € 14 000.00 1. Notiek izsole 25.08.2021 24.09.2021
13:00
Šubrovska Jolanta, ZTI
Nekustamie īpašumi € 1 300.00 € 1 300.00 1. Notiek izsole 25.08.2021 24.09.2021
13:00
Riseva Vineta, ZTI
Nekustamie īpašumi € 15 900.00 € 15 900.00 1. Notiek izsole 25.08.2021 24.09.2021
13:00
Trasūne Zane, ZTI
Nekustamie īpašumi € 1 700.00 € 1 700.00 1. Notiek izsole 25.08.2021 24.09.2021
13:00
Trasūne Zane, ZTI
Nekustamie īpašumi € 1 400.00 € 1 400.00 1. Notiek izsole 26.08.2021 27.09.2021
13:00
Klaģe Andžela, ZTI
Nekustamie īpašumi € 2 300.00 € 2 300.00 1. Notiek izsole 27.08.2021 27.09.2021
13:00
Andrejeva Indra, ZTI
Nekustamie īpašumi € 9 500.00 € 9 500.00 1. Notiek izsole 27.08.2021 27.09.2021
13:00
Voronova Dita, ZTI