Elektronisko izsoļu vietne
Nekustamā īpašuma izsoles: 266
Lietu kopības izsoles: 2
Kustamās mantas izsoles: 94
  • Meklē
  • Reģistrējies
  • Soli
Tips
Novērtējums
Sākumcena
Izsoles kārta
Izsoles statuss
Izsoles sākums
Izsoles noslēgums
Izsoles rīkotājs
Nekustamie īpašumi € 4 100.00 € 4 100.00 1. Notiek izsole 22.01.2019 21.02.2019
13:00
Klaģe Andžela, ZTI
Nekustamie īpašumi € 16 200.00 € 12 150.00 2. Notiek izsole 22.01.2019 21.02.2019
13:00
Paegle Sandra, ZTI
Kustamā manta € 25 000.00 € 25 000.00 1. Notiek izsole 22.01.2019 21.02.2019
13:00
Panasins Aleksejs, MPA
Nekustamie īpašumi € 900.00 € 675.00 2. Notiek izsole 23.01.2019 22.02.2019
13:00
Slivjuka Rudīte, ZTI
Nekustamie īpašumi € 1 800.00 € 1 800.00 1. Notiek izsole 23.01.2019 22.02.2019
13:00
Cgojeva Dace, ZTI
Nekustamie īpašumi € 16 100.00 € 16 100.00 1. Notiek izsole 23.01.2019 22.02.2019
13:00
Baltā Baiba, ZTI
Nekustamie īpašumi € 7 300.00 € 7 300.00 1. Notiek izsole 23.01.2019 22.02.2019
13:00
Krūmiņa Dana, ZTI
Nekustamie īpašumi € 1 200.00 € 900.00 2. Notiek izsole 24.01.2019 25.02.2019
13:00
Klaģe Andžela, ZTI
Nekustamie īpašumi € 21 000.00 € 21 000.00 1. Notiek izsole 24.01.2019 25.02.2019
13:00
Tunnis Jānis, ZTI
Nekustamie īpašumi € 1 400.00 € 1 400.00 1. Notiek izsole 24.01.2019 25.02.2019
13:00
Solovjova Lilija, ZTI