Elektronisko izsoļu vietne
Nekustamā īpašuma izsoles: 287
Lietu kopības izsoles: 1
Kustamās mantas izsoles: 53
Nomas tiesību izsoles: 0
  • Meklē
  • Reģistrējies
  • Soli

Šobrīd e-izsoļu vietnē nav pieejama objektu meklēšana pēc kartes, problēma tiek risināta.


Tips
Novērtējums
Sākumcena
Izsoles kārta
Izsoles statuss
Izsoles sākums
Izsoles noslēgums
Izsoles rīkotājs
Nekustamie īpašumi € 123 000.00 € 92 250.00 2. Notiek izsole 04.02.2021 08.03.2021
13:00
Jonas Jānis, ZTI
Nekustamie īpašumi € 31 000.00 € 31 000.00 1. Notiek izsole 04.02.2021 08.03.2021
13:00
Stepanovs Jānis, ZTI
Kustamā manta € 14 894.00 € 14 894.00 1. Notiek izsole 04.02.2021 08.03.2021
13:00
Kaktiņa Ineta, ZTI
Nekustamie īpašumi € 9 300.00 € 9 300.00 1. Notiek izsole 04.02.2021 08.03.2021
13:00
Kalugina Ivetta, ZTI
Nekustamie īpašumi € 24 500.00 € 14 700.00 3. Notiek izsole 04.02.2021 08.03.2021
13:00
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde“
Nekustamie īpašumi € 152 400.00 € 152 400.00 1. Notiek izsole 04.02.2021 08.03.2021
13:00
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde“
Kustamā manta € 540 000.00 € 540 000.00 1. Notiek izsole 04.02.2021 08.03.2021
13:00
Žarova Anna, MPA
Nekustamie īpašumi € 6 900.00 € 5 175.00 2. Notiek izsole 05.02.2021 08.03.2021
13:00
Zēberga Ilze, ZTI
Nekustamie īpašumi € 18 500.00 € 18 500.00 1. Notiek izsole 05.02.2021 08.03.2021
13:00
Slivjuka Rudīte, ZTI
Nekustamie īpašumi € 7 500.00 € 7 500.00 1. Notiek izsole 05.02.2021 08.03.2021
13:00
Slivjuka Rudīte, ZTI