Elektronisko izsoļu vietne
Nekustamā īpašuma izsoles: 241
Lietu kopības izsoles: 0
Kustamās mantas izsoles: 58
Nomas tiesību izsoles: 0
  • Meklē
  • Reģistrējies
  • Soli

Atgādinām, ka dalības maksa un izsoles aģenta maksa tiek veikta uz Valsts kases kontu un tiek apstrādāta tikai darba dienās Valsts kases darba laikā un rēķini/pakalpojumi tiek apstiprināti tikai pēc naudas ienākšanas rēķinā norādītajā kontā. Līdz ar to iesakām izsoles aģenta maksu veikt savlaicīgi vismaz 2 darbdienas pirms izsoles beigu datuma.


Tips
Novērtējums
Sākumcena
Izsoles kārta
Izsoles statuss
Izsoles sākums
Izsoles noslēgums
Izsoles rīkotājs
Nekustamie īpašumi € 8 800.00 € 8 800.00 1. Notiek izsole 21.09.2021 21.10.2021
13:00
Andrejeva Indra, ZTI
Nekustamie īpašumi € 13 400.00 € 13 400.00 1. Notiek izsole 21.09.2021 21.10.2021
13:00
Biķe Agnese, ZTI
Nekustamie īpašumi € 1 200.00 € 1 200.00 1. Notiek izsole 21.09.2021 21.10.2021
13:00
Biķe Agnese, ZTI
Nekustamie īpašumi € 24 800.00 € 24 800.00 1. Notiek izsole 21.09.2021 21.10.2021
13:00
Filatova Zane, ZTI
Nekustamie īpašumi € 8 900.00 € 8 900.00 1. Notiek izsole 21.09.2021 21.10.2021
13:00
Mežiņš Raimonds, ZTI
Nekustamie īpašumi € 16 900.00 € 16 900.00 1. Notiek izsole 21.09.2021 21.10.2021
13:00
Hmeļevskis Ginters, ZTI
Nekustamie īpašumi € 250.00 € 250.00 2. Notiek izsole 21.09.2021 21.10.2021
13:00
Rubene Sanita, MPA
Kustamā manta € 45 500.00 € 45 500.00 1. Notiek izsole 22.09.2021 22.10.2021
13:00
Krima Līga, ZTI
Nekustamie īpašumi € 22 000.00 € 22 000.00 1. Notiek izsole 22.09.2021 22.10.2021
13:00
Stepanovs Jānis, ZTI
Nekustamie īpašumi € 638.00 € 638.00 1. Notiek izsole 22.09.2021 22.10.2021
13:00
Slivjuka Rudīte, ZTI