Izsoles aģenta lietošanas noteikumi

Lai aktivizētu izsoles aģentu, izsoles aģents jāiegādājas līdz konkrētās izsoles 27.dienai. Izsoles aģenta aktivizācija pēc 27.dienas būs iespējama tikai izsoļu dalībniekiem, kas veikuši minētā pakalpojuma apmaksu norādītajā termiņā.

Lietotājam ir iespēja iestatīt viņam vēlamo summu (maksimālo izsoles soli) un aktivizēt izsoles aģentu. Aktivizētais izsoles aģents automātiski reģistrēs solījumu, ja pēdējais lietotāja solījums tiks pārsolīts. Šāda darbība tiks veikta līdz lietotāja maksimāli norādītajam solim.

Ja izsoles procesā tiek aktivizēti vairāki izsoles aģenti, tad izsoles procesa uzvarētājs (izsoles pārsolītājs) tiek noteikts pēc "paritātes principa" - solījumi tiek reģistrēti pēc to aktivizēšanas kārtas.


Piemērs:

Izsoles sākuma summa 1000 EUR, solis 100 EUR 

Solītājs A iereģistrē summu 2000 EUR 12:25

Solītājs B iereģistrē summu 2000 EUR 12:30


Solīšanas procesa gaita:

1. 12:25 solītājs A , solījums 1100

2. 12:30 solītājs B , solījums 1200

3. 12:30 solītājs A , solījums 1300

4. 12:30 solītājs B , solījums 1400

5. 12:30 solītājs A , solījums 1500

6. 12:30 solītājs B , solījums 1600

7. 12:30 solītājs A , solījums 1700

8. 12:30 solītājs B , solījums 1800

9. 12:30 solītājs A , solījums 1900

10. 12:30 solītājs B , solījums 2000

Izsoles process ir noslēdzies. 

Izsoles nosolītājs ir B plkst. 12:30


 


 


 

Versija 2.0
12.08.2015