Elektronisko izsoļu vietne
Nekustamā īpašuma izsoles: 250
Lietu kopības izsoles: 0
Kustamās mantas izsoles: 44
Nomas tiesību izsoles: 0
  • Meklē
  • Reģistrējies
  • Soli

Atgādinām, ka dalības maksa un izsoles aģenta maksa tiek veikta uz Valsts kases kontu un tiek apstrādāta tikai darba dienās Valsts kases darba laikā un rēķini/pakalpojumi tiek apstiprināti tikai pēc naudas ienākšanas rēķinā norādītajā kontā. Līdz ar to iesakām izsoles aģenta maksu veikt savlaicīgi vismaz 2 darbdienas pirms izsoles beigu datuma.


Tips
Novērtējums
Sākumcena
Izsoles kārta
Izsoles statuss
Izsoles sākums
Izsoles noslēgums
Izsoles rīkotājs
Nekustamie īpašumi € 112 000.00 € 112 000.00 1. Notiek izsole 27.08.2021 27.09.2021
13:00
Veinbergs Rolands, ZTI
Nekustamie īpašumi € 11 800.00 € 11 800.00 1. Notiek izsole 27.08.2021 27.09.2021
13:00
Voronova Dita, ZTI
Nekustamie īpašumi € 15 000.00 € 15 000.00 1. Notiek izsole 27.08.2021 27.09.2021
13:00
Muižnieks Oskars, ZTI
Nekustamie īpašumi € 23 200.00 € 23 200.00 1. Notiek izsole 27.08.2021 27.09.2021
13:00
Galzone Dana, ZTI
Nekustamie īpašumi € 4 400.00 € 4 400.00 1. Notiek izsole 27.08.2021 27.09.2021
13:00
Osipovs Ingars, ZTI
Nekustamie īpašumi € 2 200.00 € 2 200.00 1. Notiek izsole 27.08.2021 27.09.2021
13:00
Voronova Dita, ZTI
Nekustamie īpašumi € 3 200.00 € 3 200.00 1. Notiek izsole 27.08.2021 27.09.2021
13:00
Galzone Dana, ZTI
Kustamā manta € 18 424.00 € 18 424.00 2. Notiek izsole 27.08.2021 27.09.2021
13:00
Rubene Sanita, MPA
Nekustamie īpašumi € 2 700.00 € 2 700.00 1. Notiek izsole 28.08.2021 27.09.2021
13:00
Miglavs Nauris, ZTI
Nekustamie īpašumi € 12 600.00 € 12 600.00 1. Notiek izsole 30.08.2021 29.09.2021
13:00
Brence Vita, ZTI