Elektronisko izsoļu vietne
Nekustamā īpašuma izsoles: 223
Lietu kopības izsoles: 1
Kustamās mantas izsoles: 138
Nomas tiesību izsoles: 0
  • Meklē
  • Reģistrējies
  • Soli

Atgādinām, ka dalības maksa un izsoles aģenta maksa tiek veikta uz Valsts kases kontu un tiek apstrādāta tikai darba dienās Valsts kases darba laikā un rēķini/pakalpojumi tiek apstiprināti tikai pēc naudas ienākšanas rēķinā norādītajā kontā. Līdz ar to iesakām izsoles aģenta maksu veikt savlaicīgi vismaz 2 darbdienas pirms izsoles beigu datuma.


Tips
Novērtējums
Sākumcena
Izsoles kārta
Izsoles statuss
Izsoles sākums
Izsoles noslēgums
Izsoles rīkotājs
Nekustamie īpašumi € 110 000.00 € 82 500.00 2. Notiek izsole 10.11.2021 10.12.2021
13:00
Šusts Ainārs, ZTI
Nekustamie īpašumi € 1 600.00 € 1 424.00 2. Notiek izsole 10.11.2021 10.12.2021
13:00
Saldus novada pašvaldība
Nekustamie īpašumi € 1 800.00 € 1 584.00 2. Notiek izsole 10.11.2021 10.12.2021
13:00
Saldus novada pašvaldība
Kustamā manta € 11 400.00 € 11 400.00 2. Notiek izsole 10.11.2021 10.12.2021
13:00
Saldus novada pašvaldība
Nekustamie īpašumi € 13 000.00 € 11 168.00 2. Notiek izsole 10.11.2021 10.12.2021
13:00
Saldus novada pašvaldība
Nekustamie īpašumi € 1 400.00 € 1 208.00 2. Notiek izsole 10.11.2021 10.12.2021
13:00
Saldus novada pašvaldība
Nekustamie īpašumi € 1 400.00 € 1 296.00 2. Notiek izsole 10.11.2021 10.12.2021
13:00
Saldus novada pašvaldība
Nekustamie īpašumi € 1 300.00 € 1 128.00 2. Notiek izsole 10.11.2021 10.12.2021
13:00
Saldus novada pašvaldība
Nekustamie īpašumi € 1 100.00 € 1 056.00 2. Notiek izsole 10.11.2021 10.12.2021
13:00
Saldus novada pašvaldība
Nekustamie īpašumi € 1 200.00 € 900.00 3. Notiek izsole 10.11.2021 10.12.2021
13:00
Saldus novada pašvaldība