Jautājums
Kā reģistrēties Izsoļu dalībnieku reģistrā?
Kā izsolei pieteikt juridisku personu?
Kā pieteikties dalībai izsolē?
Kas izlemj par personas autorizēšanu dalībai izsolē?
Kā notiek solīšana?
Cik ilgi norit izsole?
Kā norit izsoles ar lejupejošu soli?
Kas var pārtraukt izsoli?
Ko uzskata par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu, un kādas ir to sekas?
Kuros gadījumos tiek atmaksāta izsoles dalības maksa un maksa par izsoles aģentu?