Elektronisko izsoļu vietne
Nekustamā īpašuma izsoles: 250
Lietu kopības izsoles: 0
Kustamās mantas izsoles: 44
Nomas tiesību izsoles: 0
  • Meklē
  • Reģistrējies
  • Soli

Atgādinām, ka dalības maksa un izsoles aģenta maksa tiek veikta uz Valsts kases kontu un tiek apstrādāta tikai darba dienās Valsts kases darba laikā un rēķini/pakalpojumi tiek apstiprināti tikai pēc naudas ienākšanas rēķinā norādītajā kontā. Līdz ar to iesakām izsoles aģenta maksu veikt savlaicīgi vismaz 2 darbdienas pirms izsoles beigu datuma.


Tips
Novērtējums
Sākumcena
Izsoles kārta
Izsoles statuss
Izsoles sākums
Izsoles noslēgums
Izsoles rīkotājs
Nekustamie īpašumi € 3 000.00 € 3 000.00 1. Notiek izsole 23.08.2021 22.09.2021
13:00
Dārzniece Ligita, MPA
Kustamā manta € 30 061.00 € 30 061.00 1. Notiek izsole 23.08.2021 22.09.2021
13:00
Smiltenes novada dome
Nekustamie īpašumi € 6 500.00 € 7 100.00 1. Notiek izsole 23.08.2021 22.09.2021
13:00
Ķekavas novada pašvaldība
Nekustamie īpašumi € 500.00 € 375.00 2. Notiek izsole 24.08.2021 23.09.2021
13:00
Biķe Agnese, ZTI
Nekustamie īpašumi € 34 000.00 € 25 500.00 2. Notiek izsole 24.08.2021 23.09.2021
13:00
Tunnis Jānis, ZTI
Nekustamie īpašumi € 3 900.00 € 3 900.00 1. Notiek izsole 24.08.2021 23.09.2021
13:00
Rundele Sandra, ZTI
Nekustamie īpašumi € 7 200.00 € 7 200.00 1. Notiek izsole 24.08.2021 23.09.2021
13:00
Rundele Sandra, ZTI
Nekustamie īpašumi € 5 200.00 € 5 200.00 1. Notiek izsole 24.08.2021 23.09.2021
13:00
Midegs Mārcis, ZTI
Nekustamie īpašumi € 500.00 € 375.00 2. Notiek izsole 24.08.2021 23.09.2021
13:00
Biķe Agnese, ZTI
Nekustamie īpašumi € 28 600.00 € 28 600.00 Atkārtota Notiek izsole 24.08.2021 23.09.2021
13:00
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"