Elektronisko izsoļu vietne
Nekustamā īpašuma izsoles: 200
Lietu kopības izsoles: 1
Kustamās mantas izsoles: 53
Nomas tiesību izsoles: 0
  • Meklē
  • Reģistrējies
  • Soli

Atgādinām, ka dalības maksa un izsoles aģenta maksa tiek veikta uz Valsts kases kontu un tiek apstrādāta tikai darba dienās Valsts kases darba laikā un rēķini/pakalpojumi tiek apstiprināti tikai pēc naudas ienākšanas rēķinā norādītajā kontā. Līdz ar to iesakām izsoles aģenta maksu veikt savlaicīgi vismaz 2 darbdienas pirms izsoles beigu datuma.


Tips
Novērtējums
Sākumcena
Izsoles kārta
Izsoles statuss
Izsoles sākums
Izsoles noslēgums
Izsoles rīkotājs
Nekustamie īpašumi € 3 400.00 € 3 400.00 1. Notiek izsole 20.04.2022 20.05.2022
13:00
Šķiliņa Ilze, MPA
Nekustamie īpašumi € 1 200.00 € 480.00 3. Notiek izsole 20.04.2022 20.05.2022
13:00
Jelgavas novada pašvaldība
Nekustamie īpašumi € 3 397.00 € 3 397.00 1. Notiek izsole 20.04.2022 20.05.2022
13:00
Jelgavas novada pašvaldība
Nekustamie īpašumi € 2 400.00 € 2 400.00 1. Notiek izsole 21.04.2022 23.05.2022
13:00
Solovjova Lilija, ZTI
Nekustamie īpašumi € 15 900.00 € 15 900.00 1. Notiek izsole 21.04.2022 23.05.2022
13:00
Andrejeva Indra, ZTI
Nekustamie īpašumi € 1 200.00 € 1 200.00 1. Notiek izsole 21.04.2022 23.05.2022
13:00
Kalniņa Anita, ZTI
Nekustamie īpašumi € 600.00 € 600.00 1. Notiek izsole 21.04.2022 23.05.2022
13:00
Kalniņa Anita, ZTI
Nekustamie īpašumi € 5 600.00 € 5 600.00 1. Notiek izsole 21.04.2022 23.05.2022
13:00
Kalniņa Anita, ZTI
Nekustamie īpašumi € 4 700.00 € 4 700.00 1. Notiek izsole 21.04.2022 23.05.2022
13:00
Filatova Zane, ZTI
Nekustamie īpašumi € 39 100.00 € 39 100.00 1. Notiek izsole 21.04.2022 23.05.2022
13:00
Rušiņš Aigars, ZTI