Elektronisko izsoļu vietne
Nekustamā īpašuma izsoles: 203
Lietu kopības izsoles: 3
Kustamās mantas izsoles: 75
  • Meklē
  • Reģistrējies
  • Soli
Tips
Novērtējums
Sākumcena
Izsoles kārta
Izsoles statuss
Izsoles sākums
Izsoles noslēgums
Izsoles rīkotājs
Nekustamie īpašumi € 28 600.00 € 28 600.00 1. Notiek izsole 16.11.2018 17.12.2018
13:00
Beitāne Inese, ZTI
Nekustamie īpašumi € 65 000.00 € 65 000.00 1. Notiek izsole 16.11.2018 17.12.2018
13:00
Muižnieks Oskars, ZTI
Nekustamie īpašumi € 11 700.00 € 11 700.00 1. Notiek izsole 16.11.2018 17.12.2018
13:00
Kalugina Ivetta, ZTI
Nekustamie īpašumi € 13 300.00 € 13 300.00 1. Notiek izsole 16.11.2018 17.12.2018
13:00
Beitāne Inese, ZTI
Nekustamie īpašumi € 9 500.00 € 9 500.00 1. Notiek izsole 16.11.2018 17.12.2018
13:00
Tunnis Jānis, ZTI
Kustamā manta € 81 500.00 € 81 500.00 1. Notiek izsole 16.11.2018 17.12.2018
13:00
Medvecka Irēna, MPA
Lietu kopība € 1 200 000.00 € 1 200 000.00 1. Notiek izsole 16.11.2018 17.12.2018
13:00
Medvecka Irēna, MPA
Nekustamie īpašumi € 10 900.00 € 10 900.00 1. Notiek izsole 16.11.2018 17.12.2018
13:00
Zaube Maija, MPA
Nekustamie īpašumi € 34 500.00 € 34 500.00 1. Notiek izsole 20.11.2018 20.12.2018
13:00
Kalniņa Aija, ZTI
Nekustamie īpašumi € 37 100.00 € 37 100.00 1. Notiek izsole 20.11.2018 20.12.2018
13:00
Cgojeva Dace, ZTI