Elektronisko izsoļu vietne
Nekustamā īpašuma izsoles: 203
Lietu kopības izsoles: 3
Kustamās mantas izsoles: 75
  • Meklē
  • Reģistrējies
  • Soli
Tips
Novērtējums
Sākumcena
Izsoles kārta
Izsoles statuss
Izsoles sākums
Izsoles noslēgums
Izsoles rīkotājs
Nekustamie īpašumi € 13 400.00 € 13 400.00 1. Notiek izsole 20.11.2018 20.12.2018
13:00
Brence Vita, ZTI
Nekustamie īpašumi € 15 000.00 € 15 000.00 1. Notiek izsole 20.11.2018 20.12.2018
13:00
Paegle Sandra, ZTI
Nekustamie īpašumi € 9 600.00 € 9 600.00 1. Notiek izsole 20.11.2018 20.12.2018
13:00
Riseva Vineta, ZTI
Nekustamie īpašumi € 21 450.00 € 16 087.50 2. Notiek izsole 20.11.2018 20.12.2018
13:00
Baltā Baiba, ZTI
Nekustamie īpašumi € 66 600.00 € 66 600.00 1. Notiek izsole 20.11.2018 20.12.2018
13:00
Meļķis Ivars, MPA
Kustamā manta € 23 000.00 € 23 000.00 1. Notiek izsole 20.11.2018 20.12.2018
13:00
Meļķis Ivars, MPA
Kustamā manta € 33 000.00 € 33 000.00 1. Notiek izsole 20.11.2018 20.12.2018
13:00
Meļķis Ivars, MPA
Nekustamie īpašumi € 73 500.00 € 73 500.00 1. Notiek izsole 20.11.2018 20.12.2018
13:00
Meļķis Ivars, MPA
Nekustamie īpašumi € 32 200.00 € 32 200.00 1. Notiek izsole 20.11.2018 20.12.2018
13:00
Meļķis Ivars, MPA
Nekustamie īpašumi € 4 300.00 € 4 300.00 1. Notiek izsole 20.11.2018 20.12.2018
13:00
Jaunsleine Argita, MPA