Elektronisko izsoļu vietne
Nekustamā īpašuma izsoles: 283
Lietu kopības izsoles: 0
Kustamās mantas izsoles: 38
Nomas tiesību izsoles: 0
  • Meklē
  • Reģistrējies
  • Soli
Nav jaunu ziņojumu
Tips
Novērtējums
Sākumcena
Izsoles kārta
Izsoles statuss
Izsoles sākums
Izsoles noslēgums
Izsoles rīkotājs
Nekustamie īpašumi € 4 000.00 € 4 950.00 1. Notiek izsole 29.12.2020 28.01.2021
13:00
Saldus novada pašvaldība
Nekustamie īpašumi € 16 900.00 € 17 900.00 1. Notiek izsole 29.12.2020 28.01.2021
13:00
Saldus novada pašvaldība
Nekustamie īpašumi € 8 900.00 € 9 850.00 1. Notiek izsole 29.12.2020 28.01.2021
13:00
Saldus novada pašvaldība
Nekustamie īpašumi € 5 800.00 € 6 810.00 1. Notiek izsole 29.12.2020 28.01.2021
13:00
Saldus novada pašvaldība
Nekustamie īpašumi € 39 900.00 € 39 900.00 1. Notiek izsole 29.12.2020 28.01.2021
13:00
Novicāns Kaspars, MPA
Nekustamie īpašumi € 800.00 € 800.00 1. Notiek izsole 30.12.2020 29.01.2021
13:00
Voronova Dita, ZTI
Kustamā manta € 14 200.00 € 14 200.00 1. Notiek izsole 30.12.2020 29.01.2021
13:00
Špēla Gunita, ZTI
Nekustamie īpašumi € 2 000.00 € 2 000.00 1. Notiek izsole 30.12.2020 29.01.2021
13:00
Solovjova Lilija, ZTI
Nekustamie īpašumi € 66 000.00 € 66 000.00 1. Notiek izsole 30.12.2020 29.01.2021
13:00
Strižko Jānis, ZTI
Nekustamie īpašumi € 1 000.00 € 1 000.00 1. Notiek izsole 30.12.2020 29.01.2021
13:00
Baltā Valija, ZTI