Manas izpildu lietas
Jums ir iespēja apskatīties Jūsu lietas Izpildu lietu reģistrā. Pakalpojums ir bez maksas.

Informācijas saņemšana par izmaiņām izpildu lietās
Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt informāciju elektroniskajā pastā par izmaiņām Jūsu lietās Izpildu lietu reģistrā.

Informācijas saņemšana par izsoles rezultātu
Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt informāciju elektroniskajā pastā par izsoles rezultātu vai par pārsolīšanas faktu no elektronisko izsoļu vietnes.

Valsts nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu izpildei
Pakalpojums nodrošina valsts nodevas par izpildu dokumentu iesniegšanu izpildei rēķinu ģenerēšanu un apmaksu. Ievērojot Civilprocesa likuma (CPL) 567. panta pirmo daļu, piedzinējs, iesniedzot izpildu dokumentu izpildei samaksā valsts nodevu, kuras apmērs noteikts CPL 34.panta sestajā daļā. Lai veiktu valsts nodevas apmaksu, nepieciešams ģenerēt rēķinu.