Manas izpildu lietas
Jums ir iespēja apskatīties Jūsu lietas Izpildu lietu reģistrā. Pakalpojums ir bez maksas.

Informācijas saņemšana par izmaiņām izpildu lietās
Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt informāciju elektroniskajā pastā par izmaiņām Jūsu lietās Izpildu lietu reģistrā.

Informācijas saņemšana par izsoles rezultātu
Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt informāciju elektroniskajā pastā par izsoles rezultātu vai par pārsolīšanas faktu no elektronisko izsoļu vietnes.