Elektronisko izsoļu vietne
Nekustamā īpašuma izsoles: 223
Lietu kopības izsoles: 0
Kustamās mantas izsoles: 32
Nomas tiesību izsoles: 0
  • Meklē
  • Reģistrējies
  • Soli

Atgādinām, ka dalības maksa un izsoles aģenta maksa tiek veikta uz Valsts kases kontu un tiek apstrādāta tikai darba dienās Valsts kases darba laikā un rēķini/pakalpojumi tiek apstiprināti tikai pēc naudas ienākšanas rēķinā norādītajā kontā. Līdz ar to iesakām izsoles aģenta maksu veikt savlaicīgi vismaz 2 darbdienas pirms izsoles beigu datuma.


Tips
Novērtējums
Sākumcena
Izsoles kārta
Izsoles statuss
Izsoles sākums
Izsoles noslēgums
Izsoles rīkotājs
Nekustamie īpašumi € 830.00 € 415.00 Atkārtota Notiek izsole 02.07.2021 02.08.2021
13:00
Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor,SIA
Nekustamie īpašumi € 5 400.00 € 5 400.00 1. Notiek izsole 02.07.2021 02.08.2021
13:00
Ozoliņš Jānis, MPA
Nekustamie īpašumi € 55 000.00 € 55 000.00 1. Notiek izsole 02.07.2021 02.08.2021
13:00
Ozoliņš Jānis, MPA
Kustamā manta € 22 000.00 € 22 000.00 1. Notiek izsole 02.07.2021 02.08.2021
13:00
Priekuļu novada pašvaldība
Nekustamie īpašumi € 47 000.00 € 35 000.00 4. Notiek izsole 02.07.2021 02.08.2021
13:00
Priekuļu novada pašvaldība
Kustamā manta € 18 424.00 € 18 424.00 1. Notiek izsole 02.07.2021 02.08.2021
13:00
Rubene Sanita, MPA
Nekustamie īpašumi € 1 000.00 € 1 000.00 1. Notiek izsole 05.07.2021 04.08.2021
13:00
Solovjova Lilija, ZTI
Nekustamie īpašumi € 2 500.00 € 2 500.00 1. Notiek izsole 05.07.2021 04.08.2021
13:00
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Nekustamie īpašumi € 14 500.00 € 14 500.00 1. Notiek izsole 05.07.2021 04.08.2021
13:00
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Nekustamie īpašumi € 36 700.00 € 36 700.00 1. Notiek izsole 05.07.2021 04.08.2021
13:00
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija