Pirms izpildu dokumenta iesniegšanas izpildei, nepieciešams apmaksāt valsts nodevu par izpildu dokumentu iesniegšanu. Lai saņemtu rēķinu, nepieciešams aizpildīt zemāk redzamo informāciju un nospiest "Ģenerēt rēķinu".

Rēķina pieprasījums 

Informācija par izpildei iesniedzamo izpildu dokumentu

Piedzinējs

Fiziska persona
Juridiska persona
Nerezidents
Rēķins par vēl viena dokumenta iesniegšanu

Pirms rēķina ģenerēšanas, lūdzu, pārliecinieties par aizpildītās informācijas pareizību

Rēķins derīgs 30 dienas