Elektronisko izsoļu vietne
Nekustamā īpašuma izsoles: 283
Lietu kopības izsoles: 0
Kustamās mantas izsoles: 38
Nomas tiesību izsoles: 0
  • Meklē
  • Reģistrējies
  • Soli
Nav jaunu ziņojumu
Tips
Novērtējums
Sākumcena
Izsoles kārta
Izsoles statuss
Izsoles sākums
Izsoles noslēgums
Izsoles rīkotājs
Nekustamie īpašumi € 130 900.00 € 130 900.00 1. Notiek izsole 21.01.2021 22.02.2021
13:00
Baltā Baiba, ZTI
Nekustamie īpašumi € 4 100.00 € 4 100.00 1. Notiek izsole 21.01.2021 22.02.2021
13:00
Voronova Dita, ZTI
Nekustamie īpašumi € 17 500.00 € 17 500.00 1. Notiek izsole 21.01.2021 22.02.2021
13:00
Veinbergs Rolands, ZTI
Nekustamie īpašumi € 62 200.00 € 62 200.00 1. Notiek izsole 21.01.2021 22.02.2021
13:00
Stankevičs Edmunds, MPA
Nekustamie īpašumi € 500.00 € 500.00 1. Notiek izsole 22.01.2021 22.02.2021
13:00
Cgojeva Dace, ZTI
Kustamā manta € 4 250.00 € 4 250.00 1. Notiek izsole 22.01.2021 11.02.2021
13:00
Cgojeva Dace, ZTI
Nekustamie īpašumi € 1 600.00 € 1 600.00 1. Notiek izsole 22.01.2021 22.02.2021
13:00
Keršteine Ilga, ZTI
Nekustamie īpašumi € 22 400.00 € 16 800.00 2. Notiek izsole 22.01.2021 22.02.2021
13:00
Andrejeva Indra, ZTI
Nekustamie īpašumi € 3 200.00 € 3 200.00 1. Notiek izsole 22.01.2021 22.02.2021
13:00
Vildaus Juris, ZTI
Nekustamie īpašumi € 2 000.00 € 2 000.00 1. Notiek izsole 22.01.2021 22.02.2021
13:00
Andrejeva Indra, ZTI