Elektronisko izsoļu vietne
Nekustamā īpašuma izsoles: 250
Lietu kopības izsoles: 0
Kustamās mantas izsoles: 44
Nomas tiesību izsoles: 0
  • Meklē
  • Reģistrējies
  • Soli

Atgādinām, ka dalības maksa un izsoles aģenta maksa tiek veikta uz Valsts kases kontu un tiek apstrādāta tikai darba dienās Valsts kases darba laikā un rēķini/pakalpojumi tiek apstiprināti tikai pēc naudas ienākšanas rēķinā norādītajā kontā. Līdz ar to iesakām izsoles aģenta maksu veikt savlaicīgi vismaz 2 darbdienas pirms izsoles beigu datuma.


Tips
Novērtējums
Sākumcena
Izsoles kārta
Izsoles statuss
Izsoles sākums
Izsoles noslēgums
Izsoles rīkotājs
Nekustamie īpašumi € 47 600.00 € 47 600.00 1. Notiek izsole 17.09.2021 18.10.2021
13:00
Vaivods Rihards, ZTI
Nekustamie īpašumi € 5 600.00 € 5 600.00 1. Notiek izsole 17.09.2021 18.10.2021
13:00
Slivjuka Rudīte, ZTI
Nekustamie īpašumi € 46 150.00 € 46 150.00 1. Notiek izsole 17.09.2021 18.10.2021
13:00
Balasanjana Elīna , ZTI
Kustamā manta € 140 000.00 € 140 000.00 1. Notiek izsole 17.09.2021 18.10.2021
13:00
Celherte-Ozola Agnese, ZTI
Kustamā manta € 900.00 € 900.00 1. Notiek izsole 17.09.2021 07.10.2021
13:00
Sproģe Sanija, ZTI
Nekustamie īpašumi € 82 000.00 € 82 000.00 1. Notiek izsole 17.09.2021 18.10.2021
13:00
Andrejeva Indra, ZTI
Kustamā manta € 300.00 € 300.00 1. Notiek izsole 17.09.2021 07.10.2021
13:00
Sproģe Sanija, ZTI
Nekustamie īpašumi € 1 200.00 € 1 200.00 1. Notiek izsole 17.09.2021 18.10.2021
13:00
Rutkovska Gaida, ZTI
Nekustamie īpašumi € 281 400.00 € 281 400.00 1. Notiek izsole 17.09.2021 18.10.2021
13:00
Hmeļevskis Ginters, ZTI
Nekustamie īpašumi € 9 900.00 € 9 900.00 1. Notiek izsole 17.09.2021 18.10.2021
13:00
Grīga Rigmonta, ZTI