Elektronisko izsoļu vietne
Nekustamā īpašuma izsoles: 250
Lietu kopības izsoles: 0
Kustamās mantas izsoles: 44
Nomas tiesību izsoles: 0
  • Meklē
  • Reģistrējies
  • Soli

Atgādinām, ka dalības maksa un izsoles aģenta maksa tiek veikta uz Valsts kases kontu un tiek apstrādāta tikai darba dienās Valsts kases darba laikā un rēķini/pakalpojumi tiek apstiprināti tikai pēc naudas ienākšanas rēķinā norādītajā kontā. Līdz ar to iesakām izsoles aģenta maksu veikt savlaicīgi vismaz 2 darbdienas pirms izsoles beigu datuma.


Tips
Novērtējums
Sākumcena
Izsoles kārta
Izsoles statuss
Izsoles sākums
Izsoles noslēgums
Izsoles rīkotājs
Nekustamie īpašumi € 3 400.00 € 3 400.00 1. Notiek izsole 15.09.2021 15.10.2021
13:00
Valsts nekustamie īpašumi,AS
Nekustamie īpašumi € 85 000.00 € 85 000.00 Atkārtota Notiek izsole 15.09.2021 15.10.2021
13:00
SIA “Aģentūra Jaunais ceļš”
Nekustamie īpašumi € 3 800.00 € 3 800.00 1. Notiek izsole 16.09.2021 18.10.2021
13:00
Kalniņš Juris, ZTI
Nekustamie īpašumi € 10 000.00 € 7 500.00 2. Notiek izsole 16.09.2021 18.10.2021
13:00
Trasūne Zane, ZTI
Nekustamie īpašumi € 4 500.00 € 4 500.00 1. Notiek izsole 16.09.2021 18.10.2021
13:00
Andrejeva Indra, ZTI
Nekustamie īpašumi € 13 650.00 € 13 650.00 1. Notiek izsole 16.09.2021 18.10.2021
13:00
Priedniece Kristīne, ZTI
Nekustamie īpašumi € 800.00 € 800.00 1. Notiek izsole 16.09.2021 18.10.2021
13:00
Upīte Sniedze, ZTI
Kustamā manta € 1 500.00 € 1 500.00 1. Notiek izsole 16.09.2021 06.10.2021
13:00
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
Nekustamie īpašumi € 11 000.00 € 8 800.00 2. Notiek izsole 16.09.2021 18.10.2021
13:00
Ogres novada pašvaldība
Nekustamie īpašumi € 7 500.00 € 7 500.00 1. Notiek izsole 16.09.2021 18.10.2021
13:00
Jānis Jonas, ZTI