Elektronisko izsoļu vietne
Nekustamā īpašuma izsoles: 279
Lietu kopības izsoles: 0
Kustamās mantas izsoles: 53
  • Meklē
  • Reģistrējies
  • Soli
Tips
Novērtējums
Sākumcena
Izsoles kārta
Izsoles statuss
Izsoles sākums
Izsoles noslēgums
Izsoles rīkotājs
Nekustamie īpašumi € 4 000.00 € 4 000.00 1. Notiek izsole 07.06.2019 08.07.2019
13:00
Slivjuka Rudīte, ZTI
Nekustamie īpašumi € 5 200.00 € 5 200.00 1. Notiek izsole 07.06.2019 08.07.2019
13:00
Baltā Valija, ZTI
Nekustamie īpašumi € 4 100.00 € 4 100.00 1. Notiek izsole 07.06.2019 08.07.2019
13:00
Rutkovska Gaida, ZTI
Nekustamie īpašumi € 3 400.00 € 3 400.00 1. Notiek izsole 07.06.2019 08.07.2019
13:00
Solovjova Lilija, ZTI
Kustamā manta € 13 154.00 € 13 154.00 1. Notiek izsole 07.06.2019 08.07.2019
13:00
Cgojeva Dace, ZTI
Nekustamie īpašumi € 19 500.00 € 19 500.00 1. Notiek izsole 07.06.2019 08.07.2019
13:00
Kaktiņa Ineta, ZTI
Nekustamie īpašumi € 1 900.00 € 1 900.00 1. Notiek izsole 07.06.2019 08.07.2019
13:00
Veinbergs Rolands, ZTI
Nekustamie īpašumi € 2 700.00 € 2 025.00 2. Notiek izsole 07.06.2019 08.07.2019
13:00
Slivjuka Rudīte, ZTI
Nekustamie īpašumi € 33 000.00 € 33 000.00 1. Notiek izsole 07.06.2019 08.07.2019
13:00
Andrejeva Indra, ZTI
Nekustamie īpašumi € 69 500.00 € 52 125.00 2. Notiek izsole 07.06.2019 08.07.2019
13:00
Cgojeva Dace, ZTI