Jautājums
Kas jādara izsoles nosolītājam pēc izsoles noslēgšanās?
Cik ilgā laikā tiek atgriezta nodrošinājuma maksa?
Kur var pārsūdzēt izsoles rezultātu?
Veikta nodrošinājuma maksa - kāpēc nodrošinājuma maksājums sistēmā neparādās kā saņemts?