Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00024/008/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.09.2020
Pieteikties var līdz:
07.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņš Juris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 150.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 500.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
€ 2 550.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, ar prakses vietu Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21-305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Agrim Vierpem piederošo nekustamo īpašumu Pīlādži-13, Gavieze, Gaviezes pag., Grobiņas nov.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 13 66,6 kv.m. platībā un 666/10634 domājamām daļām no būves (kad.Nr. 64560010145001) un 666/10643 domājamām daļām no zemes (kad.Nr. 64560010145)

Piedzinējs –SIA Grobiņas Namserviss, jur. adrese Celtnieku iela 36, Grobiņa, Grobiņas nov., Dace Romānova, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, jur.adrese Pulkveža Brieža 15, Rīga, Valsts

Nekustamā īpašuma novērtējums 1500 EUR, izsoles sākumcena – 1500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 150,00 EUR. Izsole sāksies 2020. gada 17.septembrī un noslēgsies 2020. gada 19.oktobrī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 07.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 150,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi