Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00018/030/2019-EIS
Izsoles sākums:
07.06.2019
Pieteikties var līdz:
27.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Briška Anita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 120.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 11 200.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 23 200.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška  ,reģ. Nr. 22106911433,prakses vietā :Atbrīvošanas aleja 93A,Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē   Andrejam Krasjukovam  piederošo    nekustamo īpašumu   , kas  atrodas Ventspils iela 4-30,Rēzekne, kadastra Nr. 2100 900 5432. Piedzinējs: SIA Rēzeknes Namsaimnieks, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 106. Nekustamais īpašums  sastāv no dzīvokļa, ar kopējo platību 66 kv.m ,kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 660/24199 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 2100 005 0312 001 un piederošo kopīpašuma 660/24199 domājamo daļu no zemes ar kadastra apzīmējumu 2100 005 0312. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 11 200EUR   . Izsoles solis EUR 1000. Nekustamā īpašuma sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā līdz   27.06.2019  zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas ,reģ. Nr. 22106911433,depozīta kontā Nr. LV95TREL9199022001000,Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  EUR 1120 un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums  07.06.2019 plkst.13:00  ,izsoles noslēguma  datums 08.07.2019plkst. 13:00 Tālrunis uzziņām 64624699, mob. 22010103.        

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi