Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00032/058/2019-EIS
Izsoles sākums:
13.08.2019
Pieteikties var līdz:
02.09.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.09.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Stepanovs Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 410.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 24 100.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 25 100.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko Oļesjai Fjodorovai piederošā nekustamā īpašuma Augusta Dombrovska iela 19-34, Rīga, kadastra Nr.0100 917 5029, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.34, ar kopējo platību 50,62 kv.m., un 5062/197637 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Piedzinējs – Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) – 24100,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 2.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 2410,00 EUR apmērā, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova, reģ. Nr. 18037312362, depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 13.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 12.septembris plkst.13.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi