Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 21.10.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00005/015/2020-EIS
Izsoles sākums:
21.09.2020
Pieteikties var līdz:
11.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
21.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Sproģe Sanija, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 70.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 525.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 575.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 15 zvērināta tiesu izpildītāja Sanija Sproģe, prakses vieta Ūdens iela 15, Ventspils, rīko otro izsoli SIA MONEYMARK  piederošajam   nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, AS Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor Nekustamā īpašuma adrese:Ventspils novads, Ances pagasts, “Konkurences”. Nekustamais īpašums, ar kadastra numuru 9844 007 0166 ,  atrodas Ventspils novadā, Ances pagastā, Konkurences, ir reģistrēts Ances pagasta  zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000545407, un sastāv no zemes vienības  ar kopējo platību 1486 m2  , būves(veikala) ar kadastra apzīmējumu 9844 007 0166 001 un būves (noliktavas) ar kadastra apzīmējumu 9844 007 0166 002 .   Nekustamā īpašuma novērtējums ir  700,00 EUR. Izsoles sākumcena ir  525,00 EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 11.oktobrim  ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Sanijas Sproģes, Reģ.Nr. 04107411642, depozīta kontā LV16TREL9199010001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 70,00 EUR un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2020.gada 21.septembris , izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 21.oktobris pulkstens 13.00. Tālrunis uzziņām: 63623241, 29714969

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi