Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.01.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00059/008/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.12.2020
Pieteikties var līdz:
04.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņš Juris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 103 423.00
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Sākumcena:
€ 1 034 230.00
Izsoles solis:
€ 103 423.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, ar prakses vietu Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21-305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod SIA Baltā Zivīte, jur.adrese Roņu iela 6, Liepāja, piederošo kustamo mantu kā lietu kopību. Kustamās mantas lietu kopība sastāv no  surimi ražošanas rūpnīcas aprīkojuma- pilns kustamās mantas saraksts atrodas pielikumā. Piedzinējs –Lauku atbalsta dienests, jur. adrese Republikas laukums 2, Rīga, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, jur. adrese Rožu iela 6, Liepāja. Kustamās mantas  novērtējums un izsoles sākumcena  1034230 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 103423 EUR. Izsole sāksies 2020. gada 15.decembrī un noslēgsies 2021. gada 14.janvārī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 4.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no kustamās mantas novērtējuma – 103423 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi