Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 03.08.2020 13:37!
Sludinājuma reģ.nr:
00008/037/2020-EIS
Izsoles sākums:
02.07.2020
Pieteikties var līdz:
22.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
03.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Gruziņa-Vanceviča Gunita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 70.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 700.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 2 000.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 37. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča, prakses vieta: Parka iela 1a-606, Ogrē, Ogres nov., pārdod pirmajā izsolē Sigitai Narnickai piederošo dzīvokli 36,4 kvm platībā, kas atrodas “Silamiķeļi”-7, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 900 0245, un kopīpašuma dom. daļas 3651/33228 no daudzdzīvokļu būves un zemes. Piedzinējs-PlusPlus Baltic OU (Tartu mnt 83, Tallin, 10115, Igaunija). Novērtējums un izsoles sākumcena-700,00EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis – 50,00EUR. Izsoles sākuma datums – 02.07.2020., izsoles noslēguma datums un laiks – 03.08.2020., plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 22.07.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita  ZTI Gunitas Gruziņas-Vancevičas, reģ. nr. LV19057312276, depozīta kontā Nr.LV39TREL9199027001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 70,00 EUR, mērķī norādot piešķirtā rēķina Nr.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi