Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 01.07.2020 13:34!
Sludinājuma reģ.nr:
00041/029/2020-EIS
Izsoles sākums:
01.06.2020
Pieteikties var līdz:
21.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
01.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Solovjova Lilija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 610.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 100.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 8 300.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Aivaram Bikauniekam piederošo nekustamo īpašumu Inženieru ielā 7-4, Daugavpilī, kadastra numurs 0500 900 3916. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 46,4 m2, 4634/258330 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 05000281611) un no būves (kadastra apzīmējums 05000281611001). Piedzinējs: AS “PNB Banka”, jur. adrese: Elizabetes iela 15 - 2, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 6 100,00 EUR. Izsoles solis: 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, līdz 2020. gada 21. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 610,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums un laiks - 2020. gada 1. jūnijs plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020. gada 1. jūlijs plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi