Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00018/050/2021-EIS
Izsoles sākums:
20.08.2021
Pieteikties var līdz:
09.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
20.09.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Dūrītis Kalvis, ZTI
Adrese:
Tērbatas iela 53-8, Rīga, LV-1011
Telefons:
25750089
E-pasts:
kalvis.duritis@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 400.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 14 000.00
Izsoles solis:
€ 550.00
Aktuālais solījums:
€ 14 550.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas 53-8) pirmajā izsolē pārdod bezmantinieku mantu, Ludmilai Karpenkovai piederošu nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu, 46.5 kvm platībā, kopīpašuma domājamās daļas 465/1999 no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves – tualete lit.003, un zemesgabala, pēc adreses Gundegas ielā 8-3, Rīgā ar kadastra Nr.0100 915 6182. Kreditors – Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena sastāda – 14000.00 EUR. Izsoles solis – 550.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 20.08.2021. pl. 13.00, izsoles noslēguma datums 20.09.2021. pl. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 09.09.2021., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1400.00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām – 25750089.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi