Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00011/006/2020-EIS
Izsoles sākums:
23.04.2020
Pieteikties var līdz:
13.05.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
25.05.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 630.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 16 300.00
Izsoles solis:
€ 1 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta  Lielā iela-1, Talsos, pārdod  izsolē nekustamo īpašumu Vaļņu iela 18, Liepāja, kadastra Nr.17000410795, kas pieder Aivaram Kalniņam.  

* Parādnieks: Aivars Kalniņš.  

* Piedzinējs: Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401.                    

* Novērtējums:  EUR 16 300,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts:  zemes gabals ar kopējo platību 586 kv.m., dzīvojamās mājas jaunbūve ar kadastra apzīmējumu 17000410795001 un kopējo platību 744,8 kv.m. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17000410795.  

* Pirmās izsoles sākumcena EUR 16 300,00

* Izsoles solis EUR 1500,00

* Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2020.gada 23.aprīlis, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 25.maijs, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 13.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 1630,00.

Tālr. 63232382.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi