Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00003/014/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 450.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 500.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 8 400.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko valstij piekritīgās mantas (bezmantinieka manta – īpašumtiesības Jevgenijs Sabļins miris) - nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Kreditors: Ventsspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils Nekustamā īpašuma adrese: Dzintaru iela 26-2, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 900 1251 ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 34.5 kvm, kas izvietots brežņeva laika daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Ventspils pilsētas Pārventas mikrorajonā. Nekustamā īpašuma novērtējums 4500.00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 4500.00 EUR Izsoles solis 300.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 6.fenruārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 450.00 EUR,  zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 17.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 17.februāris plkst.13:00.Tālr. uzziņām 63624319.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi