Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00025/092/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.12.2019
Pieteikties var līdz:
31.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
10.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Krima Līga, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 50.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 500.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Mārim Pūlem piederošā nekustamā īpašuma Lielā iela 22 – 7, Staicele, Alojas novads, ar kadastra numuru 6617 900 0255, reģistrētu Staiceles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.260 7, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.7 31,9 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 3190/49780 domājamām daļām no būves un zemes. Piedzinējs: SIA Latvijas Mobilais Telefons, Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039. Nekustamā īpašuma novērtējums: 500,00 EUR. Izsoles sākumcena: 500,00 EUR. Izsoles solis: 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2019.gada 11.decembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2020.gada 10.janvārī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 31.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 50,00 EUR Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr.LV05047112003, depozīta kontā Nr.LV34TREL9199095001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64026790, 64022601, mob. 26681959.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi