Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 02.07.2020 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00012/111/2020-EIS
Izsoles sākums:
02.06.2020
Pieteikties var līdz:
22.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
02.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šņepsts Juris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 390.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 900.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 6 500.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.111 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Šņepsts pārdod pirmajā izsolē Pāvelam Avenam piederošo nekustamo dzīvokļa īpašumu Nr.29, kas atrodas Jēkabpilī, Bebru ielā 22, ar kadastra Nr.5601 900 3351, ar kopējo platību 29,4 m² un piederošā kopīpašuma 294/19678 domājamā daļa no būves un zemes. Ipašums reģistrēts zemesgrāmatā. Izsoles sākuma datums 02.06.2020. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 02.07.2020. plkst. 13.00. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - EUR 3900,00. Izsoles solis tiek noteikts EUR 200,00. Izsoles sākumcena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: SIA GelvoraSergel, Cēsu iela 31/3, Rīga. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 22.06.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 390,00, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Šņepsta, reģ.Nr.23067611159, depozīta kontā Nr.LV22TREL9199103001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi