Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00006/019/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipovs Ingars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 150.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 500.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
€ 5 400.00

Objekta informācija

    Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdod pirmajā izsolē Genādija Šeškova piederošo nekustamo īpašumu Baturi,  Salienas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs: 4484 004 0315, nekustamais īpašums sastāv  no zemes vienība kadastra Nr.  44840050064, kopējā platība 3,47Ha, īpašuma tiesības reģistrētas Salienas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000577743.       Parādnieki: Genādijs Šeškovs, Centrāles iela 13-10, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, Lielā iela 1, Daugavpils, piedzinējs: Juridiskās palīdzības administrācija, reģistrācijas Nr. 90002069765, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija reģistrācijas nr. 90001870675, Inna Šeškova, Centrāles iela 13-10, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, Antoņina Aļeksejeva, Raciņu, Gintauti, Krāslavas pag., Krāslavas nov.          Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 1500,00EUR.  Izsoles sākumcena  nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.     Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis- 150,00EUR. Izsole sākuma datums ir 2020. gada 17. janvāris pulksten.13:00 un izsoles noslēguma datums 2020.gada 17. februāris pulksten 13:00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 6. februārim, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingars Osipovs reģ. Nr. 28057312166 depozīta kontā: nr.: LV10TREL9199014001000, Saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 150,00EUR apmērā, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi