Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.05.2022 13:14!
Sludinājuma reģ.nr:
00004/034/2022-EIS
Izsoles sākums:
19.04.2022
Pieteikties var līdz:
09.05.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
19.05.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Balasanjana Elīna , ZTI
Adrese:
Tērbatas iela 88-II, Rīga, LV-1001
Telefons:
67704931; 22400703
E-pasts:
elina.balasanjana@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 660.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 26 600.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 63 100.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.34 zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 88-II, LV-1001, rīko pirmo izsoli bezmantinieku mantai - nekustamajam īpašumam  d/s Buras Nr.367, Niedru iela 19, Baloži, Ķekavas nov., kadastra Nr. 8007 003 3774. Kreditors: Jūrmalas valstspilsētas administrācija, Jomas iela 1/5, Jūrmala, Ķekavas novada pašvaldība, Gaismas iela 19, K-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar platību 573 kv.m. un uz zemes gabala esošās dārza mājas un divām palīgceltnēm. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena - 26 600 EUR. Izsoles solis - 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 19.04.2022. un noslēgsies 19.05.2022. plkst. 13.00.Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 09.05.2022., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (2660 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Elīnas Balasanjanas, pers. kods 171286-11056, depozīta kontā Nr. LV49TREL919910800100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Nosolītājam summu, kāda no tās pienākas (nosolītā summa, valsts nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā, valsts nodeva un kancelejas nodeva īpašumtiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā), jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz nosolītāja vārda. Tālr. uzziņām 67704931, 22400703. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi