Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 03.08.2020 13:16!
Sludinājuma reģ.nr:
00012/091/2020-EIS
Izsoles sākums:
03.07.2020
Pieteikties var līdz:
23.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
03.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Baltā Valija, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 260.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 950.00
Izsoles solis:
€ 195.00
Nosolītā cena:
€ 5 070.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.91 zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā, prakses vieta Gulbenē, Rīgas ielā 28, otrajā izsolē pārdod Dainim Mazulim piederošo nekustamo īpašumu – Līkā iela 25A - 72, Gulbene, Gulbenes novads. Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 652 72, kadastra numurs 5001 900 0121. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.72 ar kopējo platību 39 kvm un kopīpašuma 390/29636 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Piedzinējs – Valsts.   Nekustamā īpašuma novērtējums – 2600,00 EUR. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Otrās izsoles sākumcena – 1950,00 EUR. Izsoles solis – 195,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 23.jūlijam jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Valijas Baltās, reģistrācijas Nr. 06026012569, depozīta kontā Nr. LV70TREL9199071001000, Valsts kasē, kods TRELLV22 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma – 260,00 EUR, maksājuma mērķi norādot izpildu lietas Nr. 00804/091/2019, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tā dalību izsolē. Izsoles sākums 2020. gada 03.jūlijs .plkst.13:00. Izsoles noslēgums – 2020. gada 3.augusts plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi