Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00041/050/2019-EIS
Izsoles sākums:
03.11.2019
Pieteikties var līdz:
23.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
03.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Dūrītis Kalvis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 5 125.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 51 250.00
Izsoles solis:
€ 700.00
Nosolītā cena:
€ 173 750.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas 53-8) pirmajā izsolē pārdod Artjomam Demjanovam piederošu 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma – zemes gabala 6981 kvm platībā, kas atrodas pēc adreses “Grīšļi” Garkalnes novadā, kadastra Nr. 8060 003 0163. Piedzinējs – Pavel Cheremisin. Pārdodamās domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena – 51 250 EUR. Izsoles solis – 700 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 03.11.2019. pl. 13.00, izsoles noslēguma datums 03.12.2019. pl. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 23.11.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 5125 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām – 25750089.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi