Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 30.05.2024 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00012/089/2024-EIS
Izsoles sākums:
30.04.2024
Pieteikties var līdz:
20.05.2024 23:59
Izsoles noslēgums:
30.05.2024 13:00

Izsoles rīkotājs:
Voronova Dita, ZTI
Adrese:
Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV-4101
Telefons:
64174884
E-pasts:
dita.voronova@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 260.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 600.00
Izsoles solis:
€ 130.00
Nosolītā cena :
€ 3 120.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV – 4101, pirmajā izsolē pārdod Jurim Krauklim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas pēc adreses Rīgas iela 34-2, Valka, Valkas novads; Rīgas iela 34-2/3, Valka, Valkas novads, kadastra Nr. 9401 900 1310. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.2/3 ar kopējo platību 59,00 m2 un 590/2238 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 94010010818001) un no būves (kadastra apzīmējums 94010010818002).

Piedzinējs: SIA GelvoraSergel, Skanstes iela 25, Rīga.

Nekustamā īpašuma novērtējums – 2600,00 EUR.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607. pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, 2600,00 EUR. Izsoles solis ir noteikts 130,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums ir 2024. gada 30. aprīlis un noslēguma datums un laiks ir 2024. gada 30. maijs, plkst.13:00

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2024. gada 20. maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods: TRELLV22, 260,00 EUR nodrošinājuma summu, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, maksājums jāveic no maksājuma konta, kas atvērts uz personas vārda, kura vēlas piedalīties izsolē.

Tālrunis uzziņām 64174884. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi