Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 03.08.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00040/014/2020-EIS
Izsoles sākums:
02.07.2020
Pieteikties var līdz:
22.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
03.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 390.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 900.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko izsoli Uģim Bizņam tiesiskā valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam

Nekustamā īpašuma adrese: “Bērzaine”-5, Blāzma, Puzes pagasts, Ventspils novads, kadastra numurs 98609000071

Nekustamā īpašuma sastāvs: Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 98609000071 ir trīs istabu dzīvoklis ar kopējo platību 79.6 kvm, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 3.atāvā. Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā.

Piedzinējs: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils

Nekustamā īpašuma novērtējums: 3900.00 EUR

Izsoles kārta: 1 Izsoles sākumcena:  3900.00 EUR.

Izsoles solis: 200.00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāieskaita nodrošinājuma summa 390.00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. 

Izsoles sākuma datums - 2020.gada 2.jūlijs

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 3.augusts plkst.13:00.

Tālr. uzziņām 636 24319. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi