Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00010/054/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.09.2020
Pieteikties var līdz:
08.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Keršteine Ilga, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 700.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 7 000.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 17 800.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, ar prakses vietu Gobu iela 2, Baloži, Ķekavas novads, pārdod pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) par bezmantinieka mantu atzītu Ambrozija Sergejeva ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2A ar kopējo platību 40.5m2 un pie tā piederošām 3950/689870 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 0100 004 0005 001); būves (kadastra apzīmējums 0100 004 0005 002); būves (kadastra apzīmējums 0100 004 0005 003); būves (kadastra apzīmējums 0100 004 0005 004); būves (kadastra apzīmējums 0100 004 0005 005); būves (kadastra apzīmējums 0100 004 0005 006), būves (kadastra apzīmējums 0100 004 0005 007); būves (kadastra apzīmējums 0100 004 0005 010), kas atrodas Gogoļa ielā 7, Rīgā, kadastra Nr.0100 994 6817. Kopīpašuma lietošanas kārtības līgums zemesgrāmatā nav reģistrēts. Domājamās daļas no zemes gabala neietilpst objekta sastāvā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj šā nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no šā nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.

Kreditors: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga.

1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums – 7000,00 EUR.

Pirmās izsoles sākumcena – 7000,00 EUR.

Izsoles solis – 200,00 EUR.

Izsoles sākums 2020.gada 18.septembrī plkst. 13.00.

Izsoles noslēgums 2020.gada 19.oktobrī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 2020.gada 8.oktobrim zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines, depozīta kontā LV38TREL919904400300B, Valsts kase, TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 700,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi