Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00009/051/2020-EIS
Izsoles sākums:
08.07.2020
Pieteikties var līdz:
28.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
07.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Tomsons Sandis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 980.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 9 800.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Aktuālais solījums:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.51 zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons, prakses vieta Rīgā, Tērbatas ielā 42/44-10, pārdod pirmajā izsolē Olgai Orlovai piederošo nekustamo īpašumu – 1/16 domājamās daļas no zemesgabala 1720 m2 platībā, uz kura atrodas namīpašums: dzīvojamās ēkas (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr. 1 un 2) un palīgceltnes (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.6,7,10,11), kas atrodas Hāpsalas ielā 9, Rīgā, kadastra Nr. 0100 015 0075, Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr. 11563, (lietošanā dzīvoklis Nr.14 ar kopējo platību 39,1 m2). Piedzinējs: AS Latvijas Gāze, Aristida Briāna iela 6, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums – 9800,00 EUR. Izsoles sākumcena – 9800,00 EUR. Izsoles solis – 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 28.jūlijam ir jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr.05057210029, depozīta kontā: Valsts kase, kods TRELLV22, konta Nr.LV68TREL9199040001000 nodrošinājuma summa 980,00 EUR apmērā, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2020. gada 8. jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 7. augusts plkst. 13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi