Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 06.05.2021 13:10!
Sludinājuma reģ.nr:
00004/009/2021-EIS
Izsoles sākums:
06.04.2021
Pieteikties var līdz:
26.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
06.05.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Korics Normunds, ZTI
Adrese:
Lielā iela 9 (2.stāvs), Saldus, LV-3801
Telefons:
26059128
E-pasts:
normunds.korics@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 540.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 400.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 7 500.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 9.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2.stāvs, 3.kabinets, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu – dzīvoklis Nr. 2 (ar kopējo platību 37.80 m2) un kopīpašuma 378/3774 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 84010070095001), kopīpašuma 378/3774 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 84010070095002), kopīpašuma 378/3774 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 84010070095) -, kas atrodas Miera iela 5 - 2, Saldus, Saldus nov., kadastra numurs 8401 900 1252.

Kreditors: Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese Striķu iela 3, Saldus.

Nekustamā īpašuma novērtējums – 5400,00 EUR.

Nekustamā īpašuma pirmās izsoles sākumcena – 5400,00 EUR.

Izsoles solis - 100,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 26.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 540,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr.09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums - 2021.gada 06.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 06.maijs plkst. 13.00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles izsoles sākuma datuma. Tālrunis uzziņām 26059128.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi