Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.05.2022 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00014/055/2022-EIS
Izsoles sākums:
19.04.2022
Pieteikties var līdz:
09.05.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
19.05.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Rundele Sandra, ZTI
Adrese:
Tērbatas iela 39-2, Rīga, LV-1011
Telefons:
67279844
E-pasts:
sandra.rundele@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 4 830.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 48 300.00
Izsoles solis:
€ 483.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas Apgabaltiesas iecirkņa Nr.55 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele prakses vieta: Tērbatas ielā 39-2, Rīga, pirmajā izsolē pārdod SIA MOLDE KJ, reģistrācijas Nr.40203030090, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 91-14, Rīga piederošo nekustamo īpašumu Krišjāņa Valdemāra iela 91 - 14, Rīga, kadastra numurs 0100 924 8925.  

Nekustamais īpašumu sastāv no mākslinieka darbnīcas Nr.14 ar kopējo platību 80.1m2 un pie tās piederošo 8010/103450 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, kadastra nr.0100 924 8925, kas atrodas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 91.  

Piedzinējs – Biedrība Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, juridiskā adrese: Toma iela 4, Rīga, LV-1003. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, juridiskā adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012.  

Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 48300,00.

Izsoles sākumcena ir EUR 48300,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir EUR 483,00.

Izsoles sākums ir 2022.gada 19.aprīlī, plkst.13:00.

Izsoles noslēgums ir 2022.gada 19.maijā, plkst.13:00.          

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2022.gada 9.maijam jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles, reģ.Nr.05086610080, depozīta kontā Nr.LV31TREL9199097001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 4830,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā ir pieejama interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi .

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi