Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00017/083/2020-EIS
Izsoles sākums:
08.07.2020
Pieteikties var līdz:
28.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
07.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Jonas Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 800.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 18 000.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Aktuālais solījums:
€ 23 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas, ar prakses vietu Rīgā, Tērbatas 59/61-7, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Galinai Ilchenko. Piedzinējs DzĪKS “Staburags” (Lokomotīves iela 44-62, Rīga).

Izsolāmais īpašums ar kadastra Nr.0100 906 2022 sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.105 ar kopējo platību 48,99 kvm, kas atrodas Lokomotīves ielā 44, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 25521 105, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas: 8/1000.

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 18000,- EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 200,- EUR.

Izsoles sākums 2020.gada 8.jūlijā pulksten 13.00. Izsoles noslēgums 2020.gada 7.augustā pulksten 13.00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2020.gada 28.jūlijam, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni:

1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ.Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000, Valsts kasē SWIFT TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1800,- EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru;

2) jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums par autorizāciju dalībai izsolē.

Tālrunis informācijai 67704014.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi