Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 01.03.2021 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00002/059/2021-EIS
Izsoles sākums:
29.01.2021
Pieteikties var līdz:
18.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
01.03.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Lazdāns Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 10 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 21 300.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 59.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, prakses vieta Rīga, Skolas iela 9-13, rīko pirmo izsoli Lienei Nececkai piederošajiem diviem savstarpēji saistītiem nekustamajiem īpašumiem:

  1. Sējas novads, "Sāti" ar kadastra Nr. 8092 006 0003 un
  2. Sējas novads, "Sāti" ar kadastra Nr. 8092 506 0367 (Gaļas pārstrādes cehs Sāti).

Nekustamais īpašums Sējas novads, "Sāti" ar kadastra Nr. 8092 006 0003, sastāv no zemes gabala 2900 m2 platībā (kadastra Nr.8092 006 0003). Nekustamais īpašums Sējas novads, "Sāti" ar kadastra Nr. 8092 506 0367 (Gaļas pārstrādes cehs Sāti) sastāv no gaļas pārstrādes ceha. Divu savstarpēji saistīto nekustamo īpašumu īpašniece – Liene Nececka, piedzinējs – SIA Cēsu 9. Divu savstarpēji saistīto nekustamo īpašumu novērtējums 10000,00 EUR, izsoles sākumcena – 10000,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 18.02.2021.g. ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV56TREL9199048001000, saņēmējs Jānis Lazdans, reģ. Nr. 27126912604, Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 1000,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 29.01.2021.g., izsoles noslēguma datums un laiks - 01.03.2021.g. plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi