Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00004/009/2019-EIS
Izsoles sākums:
14.05.2019
Pieteikties var līdz:
03.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
13.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Korics Normunds, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 240.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 400.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 9.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2.stāvs, 3.kabinets, pārdod pirmajā izsolē bezmantinieka mantu - nekustamo īpašumu Parka ielā 4 - 11, Ezerē, Ezeres pag., Saldus nov., kadastra numurs 8448 900 0037 (četristabu dzīvoklis ar kopējo platību 79,30 m2).

Kreditors: Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvalde, juridiskā adrese Centra iela 2, Ezeres pagasts, Saldus nov. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) – 2400,00 EUR. Izsoles solis - 50,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 03.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 240,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr.09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums - 2019.gada 14.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 13.jūnijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles izsoles sākuma datuma. Tālrunis uzziņām 26059128.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi