Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 11.02.2021 13:09!
Sludinājuma reģ.nr:
00001/006/2021-EIS
Izsoles sākums:
22.01.2021
Pieteikties var līdz:
01.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
11.02.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 425.00
Izsoles dalības maksa:
€ 5.00
Sākumcena:
€ 4 250.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 5 445.00 (ar PVN)

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.6 zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta Lielā iela 1-2.stāvs, Talsi, pārdod pirmajā izsolē SIA ''KHL-COMPANY'' (juridiskā adrese: Dzērves iela 23-8, Liepāja, LV-3411) piederošo kustamo mantu: iekārta, darba galds MORI-SEIKI SL-204.

*)Parādnieks: SIA ''KHL-COMPANY'' (juridiskā adrese: Dzērves iela 23-8, Liepāja, LV-3411);

*)Novērtējums: 4250,00 EUR;

*)Izsoles kārta: 1. izsole;

*)Mantas īss apraksts: lietota iekārta, darba galds MORI-SEIKI SL-204.

*)Izsoles sākumcena: 4250,00 EUR;

*)Izsoles solis: 50,00 EUR;

*)Izsoles sākuma datums: 2021.gada 22.janvāris pulksten 13:00;

*)Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 11.februāris pulksten 13:00;

*)Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli un šīs cenas apliekamā vērtība ir 21%;

*)Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 01.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no mantas novērtējuma: 425,00 EUR.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi