Izsoles procesa informācija

Izsole ir pārtraukta 06.01.2020 15:45!
Sludinājuma reģ.nr:
00090/031/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.12.2019
Pieteikties var līdz:
30.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
09.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rutkovska Gaida, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 170.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 275.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 1 375.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, pārdod otrajā izsolē Nikolajam Suhovskojam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Saules iela 10, Kārsava, Kārsavas nov., kadastra Nr.6809 002 0111. Piedzinējs: Lidija Kirillova. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2372 kv.m. Uz zemes gabala atrodas koka vienstāva dzīvojamā māja un četras palīgēkas. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība noteikta 1700 EUR un izsoles sākumcena - 1275 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. izsoles solis - 100 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 30.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (170 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 10.decembris plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2020.gada 9.janvāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.26806595.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi