Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00011/039/2019-EIS
Izsoles sākums:
23.05.2019
Pieteikties var līdz:
12.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
25.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Galzone Dana, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 730.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 7 300.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 7 400.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 39.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dana Galzone, ar prakses vietu Pērses ielā 9/11, 2.st., Rīgā, pirmajā izsolē pārdod Ludmilai Andrianovai, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ainavas ielā 57, Jaunsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., ar kadastra Nr.8070 009 0129.

Piedzinējs: AS West Kredit, adrese: Krišjāņa Barona iela 28A, Rīga.

Nekustamā īpašuma īss apraksts: īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 1641 m2. Īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000170894.

Nekustamā īpašuma novērtējums ir 7 300 EUR apmērā. Izsoles sākumcena: 7 300 EUR. Izsoles solis: 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Izsoles sākuma datums: 23.05.2019. Izsoles noslēguma datums un laiks: 25.06.2019., plkst.13:00.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz­ 12.06.2019. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 730 EUR apmērā, zvērinātas tiesu izpildītājas Danas Galzones, reģ.Nr.25087411372, depozīta kontā Nr.LV 72 TREL 9199 1020 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi