Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00005/069/2021-EIS
Izsoles sākums:
23.02.2021
Pieteikties var līdz:
15.03.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
25.03.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Augustova Aiga, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 115.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 150.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.69 zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Augustova, ar prakses vietu: Kārļa Ulmaņa gatve 2 (2.st.), Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Mārim Čerpinskim. Piedzinējs – Maksātnespējas kontroles dienests, juridiskā adrese -Mārstaļu iela 19, Rīga, un Tiesu administrācija, juridiskā adrese – Antonijas iela 6, Rīga. Tiek izsolīta 1260/1880 domājamā daļa no nekustamā īpašuma “Ozolsalas”, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 80700071473) ar kopējo platību 1,0389 ha un ar adresi “Ozolsalas”, Ķekavas pag., Ķekavas nov., kadastra Nr.8070 007 0817, ierakstīts Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000129030. Nekustamā īpašuma novērtējums: 1150,00 EUR. Izsoles sākumcena: 1150,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: 100,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 23.02.2021. Izsoles noslēguma datums: 25.03.2021. pulksten 13:00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (115,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 15.03.2021. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: Zvērināts tiesu izpildītājs Aiga Augustova (Reģ.Nr.LV20037210078), depozīta konta Nr. LV44TREL9199056001000, Valsts kase, kods: TRELLV22. Tālrunis uzziņām: 67611808.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi