Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/011/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 270.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 12 700.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

 Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta Lielā iela-1, Talsos, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzīto mirušajai Inārai Tamborei piederošo nekustamo īpašumu Rūpnieki, Rojas nov., kadastra Nr.88820040250.         

* Parādnieks: Ināra Tambore.  

* Kreditors: Rojas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90002644930, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas nov., LV-3264.                     

* Novērtējums:  EUR 12 700,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts: zemes gabals ar kopēko platību 7240 kv.m. un dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 88820040250001 un kopējo platību 260,5 kv.m. Nekustamais īpašums reģistrēts Rojas novada zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88820040250.  

* Pirmās izsoles sākumcena EUR 12 700,00

* Izsoles solis EUR 1000,00

* Izsoles cena nav  apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2020.gada 17.janvāris, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 17.februāris, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 6.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalībai izsolē un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 1270,00.

Tālr. 63232382.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi