Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00011/091/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.12.2019
Pieteikties var līdz:
30.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
09.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Baltā Valija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 460.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 600.00
Izsoles solis:
€ 400.00
Nosolītā cena:
€ 5 400.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.91 zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā, prakses vieta Gulbenē, Rīgas ielā 28, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Melioratoru iela 4 - 35, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7042 900 0050, Aronas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 587 35. Nekustamais īpašums pieder – Sergejam Bismakam. Piedzinējs – SIA Madonas siltums.  

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 35 ar platību 55,43 m2 un kopīpašuma 5543/304040 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas - kadastra apzīmējums 70420060510001, kopīpašuma domājamās daļas no zemes - kadastra apzīmējums 70420060510.

Nekustamā īpašuma novērtējums – 4600 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Pirmās izsoles sākumcena – 4600 EUR. Izsoles solis – 400 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 30. decembrim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Valijas Baltās, reģistrācijas Nr. 06026012569, depozīta kontā Nr. LV70TREL9199071001000, Valsts kasē, kods TRELLV22 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma – 460 EUR, maksājuma mērķi norādot izpildu lietas Nr. 00498/091/2019, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tā dalību izsolē. Izsoles sākums 2019. gada.10.decembris. Izsoles noslēgums – 2020. gada 9.janvāris. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi