Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 22.02.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00005/011/2021-EIS
Izsoles sākums:
22.01.2021
Pieteikties var līdz:
11.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
22.02.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 70.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 700.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 750.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta  Lielā iela-1, Talsos, pārdod pirmajā izsolē Judītei Skripalei-Rinkai piederošo nekustamo īpašumu Laidzes iela 21 - 1, Talsi, Talsu nov., kadastra Nr.8801 900 2541.

*) Parādnieks: Judīte Skripale-Rinka;

*) Piedzinējs: SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" (juridiskā adrese: Ezeru laukums 2, Talsi, LV-3201);

*) Novērtējums:  700,00 EUR;

*) Nekustamā īpašuma īss apraksts:  dzīvokļa īpašums Nr.1, ar kadastra numuru 8801 900 2541, kas atrodas Talsu novadā, Talsu pilsētā, Laidzes ielā 21, reģistrēts Talsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.673-1, ar kopējo platību 17,5 kvm, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 175/1379 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 8801 013 0146 001, būves ar kadastra apzīmējumu 8801 013 0146 002 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8801 013 0146.

*) Pirmās izsoles sākumcena: 700,00 EUR;

*) Izsoles solis 50,00 EUR;

*) Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

*) Izsoles sākuma datums: 2021.gada 22.janvāris pulksten 13.00;

*) Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 22.februāris pulksten 13.00;

*) Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai;

*) Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 11.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma: 70,00 EUR;

Tālr. 63232382.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi