Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00078/006/2019-EIS
Izsoles sākums:
04.11.2019
Pieteikties var līdz:
24.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
04.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Jaunsleine Sandra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 880.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 8 800.00
Izsoles solis:
€ 600.00
Nosolītā cena:
€ 10 000.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Jānim Žigo piederošo nekustamo īpašumu –  Jelgavas iela 14-74, Liepāja, kadastra Nr. 17009009541. Piedzinējs – Luminor Bank AS Latvijas filiāle, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 8800 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 8800 EUR, kura nav apliekama ar PVN, izsoles solis 600 EUR. Izsoles sākums 04.11.2019, noslēgums 04.12.2019 plkst. 13.00. Izsoles 20 diena  - 24.11.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 24.11.2019, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma –880 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām: 63420864, 29188076

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi