Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:50!
Sludinājuma reģ.nr:
00018/016/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.09.2020
Pieteikties var līdz:
08.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Anita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 230.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 300.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 6 300.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā  izsolē ½ domājamo daļu no  nekustamā īpašuma MĀLKALNI  ar kadastra Nr.3856 002 0160, kas atrodas Runcene, Krišjāņu   pagastā, Balvu   novadā. Nekustamais īpašums sastāv no   diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 9,6ha,  un ēkām . Īpašnieks: Valdis Indriķis. Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Lilita Gabrāne. Īpašuma novērtējums  un pirmās  izsoles sākumcena 2300.00 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis-EUR 200.00. Izsoles sākuma datums 18.09.2020 pl.13.00, izsoles noslēguma datums 19.10.2020  pl.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 08.10.2020. iemaksāt nodrošinājuma summu 230.00 EUR ZTI Anitas Kalniņas reģ. Nr.11025911956 ,depozīta kontā Valsts Kasē Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un , izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr uzziņām 64521195.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi