Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.05.2022 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00012/058/2022-EIS
Izsoles sākums:
16.04.2022
Pieteikties var līdz:
06.05.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
16.05.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Stepanovs Jānis, ZTI
Adrese:
Skolas iela 9-13, Rīga, LV-1010
Telefons:
67220250
E-pasts:
janis.stepanovs@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 22 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 29 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīga, Skolas iela 9-13, rīko Jānim Vagalim piederošo funkcionāli saistīto nekustamo īpašumu - 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Augusta Deglava iela 108 k-3-13, Rīga, kadastra numurs 0100 900 4489, un 3855/719560 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Augusta Deglava iela 108 k-3, Rīga, kadastra numurs 0100 071 2647, pirmo izsoli. Nekustamie īpašumi sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.13 ar kopējo platību 77,1 m2, 771/71956 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 3855/719560 domājamām daļām no zemes gabala. Piedzinējs – SIA C L, reģistrācijas Nr. 40003456067, Bukultu iela 5C, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) – 22 000,00 EUR. Izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 6.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 2200,00 EUR apmērā, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova, reģ. Nr. 18037312362, depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2022.gada 16.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks - 2022.gada 16.maijs plkst.13.00. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi