Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 01.03.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00003/110/2021-EIS
Izsoles sākums:
29.01.2021
Pieteikties var līdz:
18.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
01.03.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Andrejeva Indra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 210.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 100.00
Izsoles solis:
€ 105.00
Nosolītā cena:
€ 2 205.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko Vadimam Miļuščenko piederošās ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma "Pārupe", Valgundes pag., Jelgavas nov., kadastra numurs 5486 504 0003, pirmo izsoli. Piedzinējs – Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no būves - vasarnīcas (kadastra apzīmējums 54860040138010) ar kopējo platību 29,9 kv.m., būves - garāžas (kadastra apzīmējums 54860040138011) ar kopējo platību 11,2 kv.m., un būves – šķūņa (kadastra apzīmējums 54860040138012) ar kopējo platību 14,2 kv.m. Zeme neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā. Būves saistītas ar zemes vienību, kadastra apzīmējums 54860040138. Nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas novērtējums – 2100,00 EUR. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 2100,00 EUR. Izsoles solis - 105,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2021. gada 29. janvārī. Izsoles noslēgums - 2021. gada 1. martā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2021. gada 18. februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 210,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas reģ.Nr.LV25116610021 depozīta kontā – Valsts Kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi